برگزاری دوره ساخت عروسکهای دوستدار محیط زیست

تاریخ کارگاه: 
پنجشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

به مناسبت روز زمین پاک کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، دوره ساخت عروسکهای دوستدار محیط زیست با استفاده از دور ریزهای چرمی، پارچه ای و پاپیه ماشه را در روز دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت ۶ ساعت در کارگاه آموزشی آنلاین برگزار شد.

مدت کارگاه: 
۶ ساعت