معرفی

در اوایل سال ۱۴۰۰ با توجه به ارزیابی مثبت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از فعالیت‌های ۴ سال گذشته کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، این سازمان تفاهم‌نامه این کرسی را برای ۴ سال آینده تا سال ۲۰۲۵ و به ریاست دکتر سید محمد شبیری تمدید نمود.

تاریخچه

با توجه به ضرورت توسعه و ارتقاء دانش و فرهنگ محیط زیستی در کشور، دانشگاه پیام نور به عنوان اولین دانشگاه در ایران، از سال ۱۳۸۷ اقدام به طراحی و اجرای دوره آموزش محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین طراحی و اجرای دوره دکتری تخصصی آموزش محیط زیست در سال ۱۳۹۱ در کشور نمود.

هدف‌ها

امروزه کلید موفقیت، بقا و توسعه همه جانبه جوامع جهانی در حفظ محیط زیست نهفته است. محیط زیست جوامع با رویکرد های مختلف منابع زیر زمینی، آب و هوا، جنگل ها و مراتع، ….. در پیوند بومی، منطقه ای و جهانی قرار دارند که حفظ و توسعه آن تلاش، آگاهی، آموزش ملی و بین المللی را نیاز دارد.

اخبار و رویدادها
دکتر علی اکبر متکان
دکتر سید محمد شبیری
ششمین همایش ملی (آنلاین) آموزش محیط زیست
پوستر روز ملی خلیج فارس - 1401
وبینار گیاه پالایی، گیاه خواری و روز زمین پاک
نشست علمی فرهنگ محیط زیستی و الگوی مصرف پایدار به مناسبت روز زمین پاک
انتشارات
رهنمودهایی برای تعالی: برنامه‌های آموزش محیط زیست در اوایل کودکی برای مربیان، والدین، مربیان خانگی، مدیران، سیاست‌گذاران و عموم
رهنمودهایی برای تعالی: برنامه‌های آموزش غیر رسمی محیط زیست
رهنمودهایی برای تعالی: آماده‌سازی و توسعه حرفه‌ای معلمان محیط زیستی
رهنمودهایی برای تعالی: مواد آموزش محیط زیست
رهنمودهایی برای تعالی: آموزش محیط زیست K-۱۲
اصول راهنما برای یادگیری در قرن بیست‌ و یکم