معرفی

در اوایل سال ۱۴۰۰ با توجه به ارزیابی مثبت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از فعالیت‌های ۴ سال گذشته کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، این سازمان تفاهم‌نامه این کرسی را برای ۴ سال آینده تا سال ۲۰۲۵ و به ریاست دکتر سید محمد شبیری تمدید نمود.

تاریخچه

با توجه به ضرورت توسعه و ارتقاء دانش و فرهنگ محیط زیستی در کشور، دانشگاه پیام نور به عنوان اولین دانشگاه در ایران، از سال ۱۳۸۷ اقدام به طراحی و اجرای دوره آموزش محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین طراحی و اجرای دوره دکتری تخصصی آموزش محیط زیست در سال ۱۳۹۱ در کشور نمود.

هدف‌ها

امروزه کلید موفقیت، بقا و توسعه همه جانبه جوامع جهانی در حفظ محیط زیست نهفته است. محیط زیست جوامع با رویکرد های مختلف منابع زیر زمینی، آب و هوا، جنگل ها و مراتع، ….. در پیوند بومی، منطقه ای و جهانی قرار دارند که حفظ و توسعه آن تلاش، آگاهی، آموزش ملی و بین المللی را نیاز دارد.

اخبار و رویدادها
دکتر علی اکبر متکان
دکتر ضیا الدین الماسی
دکتر حلیا سادات حسینی
دکتر محمد علی ابراهیمی
دکتر سید محمد شبیری
ششمین همایش ملی (آنلاین) آموزش محیط زیست
انتشارات
رهنمودهایی برای تعالی: برنامه‌های آموزش محیط زیست در اوایل کودکی برای مربیان، والدین، مربیان خانگی، مدیران، سیاست‌گذاران و عموم
رهنمودهایی برای تعالی: برنامه‌های آموزش غیر رسمی محیط زیست
رهنمودهایی برای تعالی: آماده‌سازی و توسعه حرفه‌ای معلمان محیط زیستی
رهنمودهایی برای تعالی: مواد آموزش محیط زیست
رهنمودهایی برای تعالی: آموزش محیط زیست K-۱۲
اصول راهنما برای یادگیری در قرن بیست‌ و یکم