آموزش محیط زیست و حقوق شهروندی

معرفی کارگروه

مطابق ماده 112، 113، 114 و 115 بند ع، منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران با عنوان، حقوق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست به عنوان وظیفه همگانی تلقی شده و بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی ها از جمله، هوا، آب، امواج و… به عنوان حق شهروندان قلمداد شده است.
در همین راستا، ایجاد کارگروه حقوق شهروندی در دستور کار کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام‌نور قرار گرفته است.
این کارگروه در نظر دارد با بهره‌مندی از خرد جمعی و با استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، شبکه نخبگان دانشگاهی و اجرایی در کشور، استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، با تاکید بر ارائه شبکه مسائل، اولویت‌بندی و در نهایت ارائه راهکار اجرایی مطابق برنامه زمان‌بندی و موقعیت جغرافیایی را اجرا نمایید.

رئیس کارگروه

پریا دری - حقوق شهروندی

پریا دری

دکترای تخصصی آموزش محیط زیست

فعالیت‌های کارگروه

No posts found!