آموزش محیط زیست و مدیریت سبز آموزشگاهی

معرفی کارگروه

دانشگاه سبز (Green University) دانشگاهی است كه در تمام آموزش‌ها و پژوهش‌ها و تمامی خدمات موجود (امور اداری، مالی، آزمایشگاه ها، كارگاه ها و غیره)، دیدگاه حفاظت پایدار از محیط‌زیست و استفاده كارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی بتواند در تحقق پیشرفت پایدار مورد تاكید و عمل قرار گیرد. به طور كلی هدف تاسیس دانشگاه سبز، پیاده‌سازی مدیریت سبز (Green Management) در دانشگاه می باشد.مدیریت سبز روشی است که به وسیله آن، سازمان‌ها، محیط زیست را با ایجاد و توسعه راهبردهای مربوط به محیط زیست، مدیریت می‌كنند.

مدیریت سبز دانشگاه را می‌توان به معنای هدایت بهینه مجموعه‌ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمر به شمار آورد که در بخش‌های مختلف دانشگاه صورت میگیرد تا شرایط آن را در جهت دستیابی به شاخص‌های دانشگاه سبز، ارتقاء و تداوم بخشد. پیرو ابلاغ بند ز ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ابلاغیه سال 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به اینكه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ایران در مسیر استقرار مدیریت سبز قرار دارند، ضروریست که به عنوان نهاد پیشرو در زمینه فعالیت‌های پیشرفت پایدار، فعالانه و مسئولانه به این حوزه ورود پیدا کرده و رسالت‌های خود را انجام دهند.

از این رو کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور نیز به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور با گستره ملی و در راستای ایفای وظایف ذاتی خود، کارگروه آموزش محیط زیست و مدیریت سبز آموزشگاهی را با اهداف آموزشی و پژوهشی ایجاد و راهبری می نماید.

مهمترین اهداف کارگروه آموزش محیط زیست و مدیریت سبز آموزشگاهی عبارت است از:

 • اجرای طرح‌های پژوهشی تقاضامحور در راستای اهداف تخصصی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی
 • ترویج فرهنگ دانشگاه سبز
 • کمک به استقرار مدیریت سبز در دانشگاه در سطح کشور
 • کمک به ورود دانشگاه به نظام رتبه‌بندی بین المللی دانشگاه‌های سبز
 • بهبود روشهای مدیریت سبز در مراكز آموزشی، بخش‌های اداری وغیره
 • كاهش مصرف انرژی، كاهش ضایعات و پسماندها، اجتناب از وقوع حوادث اضطراری
 • كاهش شکایات، جریمه ها و مجازاتها (مردم، دانشجویان و تشکلهای غیر دولتی محیط زیستی)
 • ارتقاء بهره‌وری از طریق آموزش استفاده بهینه از منابع
 • تسهیل در روابط بین المللی بین دانشگاهی
 • تلاش در رسیدن به اهداف توسعه و پیشرفت پایدار
 • تهیه مستندات از جمله نظامنامه، روشهای اجرایی، دستورالعملهای كاری و سایر مستندات كه میتواند در راستای رسیدن به اهداف پیشرفت پایدار سبز در یک سازمان مانند دانشگاه نقش مهمی داشته باشد.

رئیس کارگروه

مهدیه رضایی

دکترای تخصصی آموزش محیط زیست

فعالیت‌های کارگروه

برگزاری دوره آموزشی «مدیریت سبز دانشگاهی»

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با مشارکت کمیته فرهنگی...

مشاهده بیشتر21 اردیبهشت 1400