آموزش محیط زیست و پدافند غیرعامل

معرفی کارگروه

رئیس کارگروه

مصطفی عادلی زاده - پدافند غیر عامل

مصطفی عادلی زاده

دکترای تخصصی محیط زیست | پسا دکترای آموزش محیط زیست

فعالیت‌های کارگروه

No posts found!