آموزش محیط زیست و HSEE

معرفی کارگروه

بی شک گسترش فرهنگ سلامت، ایمنی، انرژی و محیط‌زیست (HSEE) نیاز به آموزش‌های اثربخش و مطابق با نیازسنجی انجام شده توسط اساتید توانمند و با انگیزه داشته و ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود شرایط محیطی ایمن و پایدار و همچنین مرتفع نمودن مشکلات این حوزه در گرو ارتقاء سطح فرهنگ HSEE در همه سطوح سازمان‌ها و صنایع می باشد. از این رو ارتباط صنعت و عناصر آن با دانشگاه از جمله فاکتورهای کلیدی موفقیت در این زمینه است.

کارگروه سلامت، ایمنی، انرژی و محیط‌زیست کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست با تکیه بر شایستگی، صلاحیت و توانمندی اعضا و اساتید فرهیخته خود، با تحلیل فضای داخلی و خارجی این کارگروه و بررسی ریسک‌ها و فرصت‌ها، در راستای نیل به اهداف این کرسی می کوشد تا در جهت رسیدن به هدف‌های زیر گام برداشته و برنامه‌های متناسب با آن را طراحی و اجرا نماید و با دریافت بازخورد از ذینفعان سهمی درخور و شایسته در ارتقاء سطح HSEE در کشور ایفا نماید.

از جمله اهداف و برنامه های کارگروه HSEE کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست عبارتند از:

  • نیازسنجی، طراحی و اجرای برنامه ها و دوره‌های آموزشی در حوزه سلامت، ایمنی، انرژی و محیط‌زیست (HSEE) در سطح کشور؛
  • تشکیل کمیته‌های تخصصی مورد نیاز بر اساس نیاز سنجی های انجام شده؛
  • ایجاد ارتباط سازنده و توانمند سازی اساتید در حوزه‌های تخصصی و مهارت‌های تدریس و تکنولوژی آموزشی؛
  • انجام پژوهش‌های حوزه HSEE و پشتیبانی علمی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در این حوزه؛
  • تولید، مشارکت و حمایت معنوی از آثار و محتوای تراز و مورد تایید در حوزه HSEE.

رئیس کارگروه

احمد یاری - بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE)

احمد یاری

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش محیط زیست

فعالیت‌های کارگروه

وبینار تخصصی آتش سوزی جنگل های زاگرس، چالش ها و راهکارها

کرسی یونسكو در آموزش محیط زیست در دورانی که جنگل...

مشاهده بیشتر12 تیر 1399

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE-MS)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)...

مشاهده بیشتر18 فروردین 1398

برگزاری دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با همکاری دانشگاه انرژی...

مشاهده بیشتر13 بهمن 1397