تاریخچه

با توجه به ضرورت توسعه و ارتقاء دانش و فرهنگ محیط‌زیستی در کشور، دانشگاه پیام نور به‌عنوان اولین دانشگاه در ایران، از سال 1387 اقدام به طراحی و اجرای دوره آموزش محیط‌زیست در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین طراحی و اجرای دوره دکتری تخصصی آموزش محیط‌زیست در سال 1391 در کشور نمود. بطوریکه تاکنون بیش از 800 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و 50 دانش‌آموخته و دانشجوی دوره دکتری مشغول به تحصیل دارد.

ضمناً در راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی این رشته، مجوز فصلنامه علمی آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1394 اخذ و تاکنون با رتبه ارزیابی علمی الف از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت عتف به‌طور متوالی چاپ گردیده است. همچنین، گروه علمی آموزش محیط‌زیست در سال‌های 1388، 1389، 1390، 1396، 1398، 1399 و 1400 اقدام به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و 6 دوره همایش ملی آموزش محیط‌زیست نمود. انجمن علمی آموزش محیط‌زیست نیز با عضویت تعداد کثیری دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1394 و پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار دانشگاه از سال 1399 آغاز به فعالیت نموده است.

با عنایت به اختصاص کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست در سال 1396 به این دانشگاه و تمدید آن در سال 1400 انتظار می‌رود گروه علمی آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور بتواند با همکاری دانشگاهیان، جوامع محلی و مدنی، تصمیم‌گیران، محققان و سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی به توسعه روش‌های خلاقانه‌ای برای آموزش، اشتراک اطلاعات و دانش، تحقیقات و … اقدام نماید.