برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE-MS)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) توسط کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و با همکاری شرکت همفا و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، طی روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار گردید. مدرس این دوره جناب آقای دکتر مصطفی عادلی زاده بودند که به بیان مطالبی تخصصی و کاربردی درباره سیستم های مدیریتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، پرداختند. در پایان دوره نیز به متقاضیان گواهینامه شرکت در دوره از طرف کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست اعطا گردید.