وبینار تخصصی آتش سوزی جنگل های زاگرس، چالش ها و راهکارها

کرسی یونسكو در آموزش محیط زیست در دورانی که جنگل های زاگرس با آتش‌سوزی‌های پی درپی روبرو بودند، تلاش نمود با برگزاری وبینار در روز ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، رسالت خود را در این زمینه ایفا نموده و با بررسی تخصصی این پدیده از ۴ منظر جنگل شناسی، هوا و اقلیم شناسی، نقش جوامع محلی و مدیریت اطفای حریق در این وبینار، گامی در راستای شناسایی و ارایه راهكارهای تخصصی در این زمینه بردارد. در همین زمینه با دعوت از ۴ نفر از صاحب‌نظران شامل خانم دکتر جهدی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی، آقای دکتر محمدقاسم ترکاشوند عضو هیئت علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور، آقای مهدی مجتهدی، رئیس کارگروه حفاظت مشارکتی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست و آقای دکتر مصطفی عادلی‌زاده، رئیس کارگروه HSEE کرسی، وبینار تخصصی و جلسه پرسخ و پاسخ در این زمینه از طریق سامانه مجازی LMS و با حضور دانشجویان، اعضای علمی، کارشناسان منابع طبیعی و سایر علاقمندان برگزار شد.