دومین جشنواره ملی آموزش محیط زیست

دومین جشنواره ملی آموزش محیط زیست در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ ژانویه در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با ارایه برنامه های ذیل برگزار می شود:

  • برگزاری نشست های تخصصی
  • ارایه پادکست حکایت پسماند با مخاطب کودک
  • برگزاری نمایشگاه مجازی در حوزه مختلف محیط زیستی
  • ارائه سه دقیقه ای پایان نامه ها و رساله های حوزه آموزش محیط زیست