سخنان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در دومین جشنواره و چهارمین همایش ملی آموزش محیط زیست

حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در این جشنواره با عنوان اینکه آموزش کودکان در نحوه رفتار با محیط زیست بسیار می تواند موثر باشد، گفت: نحوه برخورد یک ملت با طبیعت نشان دهنده میزان تمدن آنهاست.

وی افزود: ایران سرزمین شعر، ادبیات، هنر، ادیبان، حکیمان و بزرگان است و در طول تاریخ علم و دانش و فرهنگ از این سرزمین به دنیا سرازیر شده است و این وظیفه تاریخی ماست که در عرصه حفظ محیط زیست نیز پیشگام بوده و حرفی برای گفتن داشته باشیم. ایوبی گفت: اگر نگاهی به متون ادیبان ایران زمین بیندازیم می بینیم که در همه نسل ها، توجه به آب، هوا، حیوانات و محط زیست در فرهنگ ما جای دارد. وی با اشاره به توجه فقه شیعه به حفظ محیط زیست نیز افزود: در دین نیز بارها بر حفظ طهارت آب، رفتار مناسب با موجودات زنده تاکید شده است. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران مهم‌ترین دلیل بی‌توجهی افراد به مسائل زیست محیطی را عدم آگاهی از پیامدهای رفتارهای خود دانست و اظهار داشت: انتظار داریم آموزش‌های زیست محیطی توسط آموزش و پرورش در کتب درسی لحاظ شده و از طریق شبکه‌های ارتباط جمعی و رسانه‌ها به تمامی مردم ارائه شود.