سخنان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور در دومین جشنواره و چهارمین همایش ملی محیط زیست

دکتر محمد علی کریمی با عنوان اینکه راه اندازی رشته آموزش محیط زیست تا مقطع دکتری در دانشگاه پیام نور اقدام بسیار مهم و ارزشمندی است، گفت: دانشگاه پیام نوربه عنوان پرچمدار این حوزه و متولی کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست توانسته در این زمینه بسیار مثمرثمر باشد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور امروز در دومین جشنواره و چهارمین همایش ملی آموزش محیط زیست که به صورت آنلاین در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، افزود: امروزه و در شرایطی که کشور با معضلات زیست محیطی به شکل های مختلف روبه رو است، اهمیت آموزش محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و ضرورت توجه به این امر به عنوان یک وظیفه برعهده تمامی نهادها و ارگان هاست.
وی به دیگر اقدامات مهم دانشگاه پیام نور در حوزه آموزش محیط زیست اشاره کرد و گفت: شکل گیری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و راه اندازی سامانه دانشنامه تخصصی آموزش محیط زیست که به زودی محقق می شود، نشان دهنده عزم جدی دانشگاه پیام نور برای تبیین نقش خود در حوزه محیط زیست است .
دکتر کریمی بحث آموزش محیط زیست را بسیار ضروری دانست و گفت: آموزش آغازی برای دوری جستن از معضلات ساخته دست بشر است و تاثیر مهمی بر رویکردهای نو زیست محیطی در حوزه های مختلف کشاورزی، ارتباطات اجتماعی، صنایع و .. خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره بتواند افق های روشنی را پیش روی آیندگان در دستیابی به سلامت محیط زیست قراردهد.