پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین جشنواره ملی آموزش محیط زیست

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه پیام نور با توجه به ماهیت و رسالت اصلی خود در گسترش آموزش های الکترونیکی و ترکیبی در کشور، می تواند با بهره مندی از این ظرفیت ملی و بین المللی، نقشی کلیدی را در پیشبرد اهداف مدیریت سبز در آموزش عالی و توسعه آموزش های محیط زیستی رسمی و غیررسمی ایفا کند.
دکتر منصور غلامی در پیامی به دومین جشنواره و چهامین همایش ملی آموزش محیط زیست که امروز در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به صورت آنلاین در حال برگزاری است، افزود: امروزه کلید موفقیت، بقا و توسعه همه جانبه جوامع جهانی در حفظ محیط زیست نهفته است.
وی هدف از تشکیل کرسی های یونسکو را ظرفیت سازی، تبادلات علمی دانشگاهی، به اشتراک گذاری دانش در بین کشورهای جهان و ایجاد همبستگی علمی دانست و اظهار داشت: وجود کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، ظرفیت مطلوبی را برای ایجاد شبکه علمی آموزش محیط زیست با هدف انتقال دانش و ظرفیت سازی برای دیگر دانشگاه ها در این عرصه فراهم کرده است .
دکتر غلامی در این پیام همچنین آورده است: برگزاری جشنواره ها و همایش های علمی الکترونیکی به ویژه در شرایط گسترش ویروس کرونا می تواند گام موثری در راستای نهادینه سازی فرهنگ مدیریت محیط زیست در جامعه ایران با توجه به ظرفیت های بی بدیل دینی و علمی آن باشد.
وی در پایان ضمن تشکر از بانیان این جشنواره و همایش ملی به ویژه رئیس کرسی یونسکودر آموزش محیط زیست، مسئولان دانشگاه پیام نور، کمیسیون ملی یونسکو، شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و سایر نهادها و سازمان هایی که در برگزاری این رویداد ملی مشارکت داشته اند، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این برنامه ها بتواند به اقدامات اثرگذاری در راستای انجام رسالت اصلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در قبال محیط زیست و پیوند آن با تعلیم و تربیت در جامعه منجر شود.