ششمین همایش ملی (آنلاین) آموزش محیط زیست

چهارشنبه 5 بهمن 1401

 
دکتر سید محمد شبیری

دکتر سید میلاد رامین آزاد

 • آموزش محیط زیست و عهدین، قرآن‌کریم و احادیث‌شیعه‌و اهل‌سنت
 • آموزش محیط زیست و کلام امیر المومنان با تاکید بر نهج البلاغه
 • آموزش محیط زیست و اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی
 • آموزش محیط زیست و مدیـریت منابع آب و پساب
 • آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیستی
 • آموزش محیط زیست و مطالعات میـان رشته‌ای
 • آموزش محیط زیست و فلسفـه تعلیم و تربیت
 • آموزش محیط زیست و روانشناسی محیطی
 • آموزش محیط زیست و فناوری‌های نویـن
 • آموزش محیط زیست و مراکز آموزشی سبز
 • آموزش محیط زیست و پاندمی کـووید 19
 • آموزش محیط زیست و مدیـریت پسماند
 • آموزش محیط زیست و جامعـه‌شناسی
 • آموزش محیط زیست و جوامع محلی
 • آموزش محیط زیست و پیشرفت پایدار
 • آموزش محیط زیست و تنـوع‌زیستی
 • آموزش محیط زیست و برنامه درسی
 • آموزش محیط زیست و حقوق عامه

تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، سالن کنفرانس حوزه ریاست (به صورت وبینار)

به دنبال برگزاری پنج دوره همایش ملی آموزش محیط زیست توسط این مجموعه در سال‌های 1391، 1396، 1398، 1399 و 1400، ششمین همایش ملی در راستای هم‌افزایی علمی پژوهشگران و متخصصان حوزه آموزش ‌محیط زیست و انجام رسالت دانشگاه پیام‌نور در تحقق مدیریت سبز دانشگاهی، در روز چهارشنبه 5 بهمن 1401 به‌صورت برخط و با مشارکت سازمان‌ها و نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون ملی یونسکو، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و انجمن علمی نهج البلاغه ایران و با محورهای اصلی آموزش محیط زیست و عهدین، قرآن کریم و احادیث شیعه و اهل سنت، آموزش محیط زیست و کلام امیر المومنان با تأکید بر نهج البلاغه، آموزش محیط زیست و برنامه درسی، آموزش محیط زیست و پاندمی کـووید 19، آموزش محیط زیست و پیشرفت پایدار، آموزش محیط زیست و تنـوع زیستی، آموزش محیط زیست و جامعه شناسی، آموزش محیط زیست و جوامع محلی، آموزش محیط زیست و روانشناسی محیطی، آموزش محیط زیست و حقوق عامه، آموزش محیط زیست و فلسفـه تعلیم و تربیت، آموزش محیط زیست و فناوری‌های نویـن، آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیستی، آموزش محیط زیست و مدیـریت پسماند، آموزش محیط زیست و مدیـریت منابع آب و پساب، آموزش محیط زیست و مراکز آموزشی سبز، آموزش محیط زیست و مطالعات میان‌رشته‌ای و آموزش محیط زیست و اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی برگزار می‌شود.
بر اساس اعلام دبیر ششمین همایش ملی آموزش محیط زیست، برنامه‌های این همایش در نوبت‌های صبح و بعدازظهر، شامل پانل‌های ارائه مقالات، وبینارها و نشست‌های علمی و تخصصی خواهد بود.
وی ضمن اعلام فرصت ارائه مقالات تا اول بهمن 1401، از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان حوزه آموزش محیط زیست دعوت کرد تا مقالات خود را به آدرس اینترنتی سامانه همایش به نشانی http://conference.pnu.ac.ir/6theeconf ارسال نمایند.