سخنان رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط‌زیست در افتتاحیه ششمین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

دکتر ضیا الدین الماسی – رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط‌زیست: زندگی در عصری با تغییرات شتابان در همه ابعاد و به‌تبع آن سرعت گرفتن تحولات محیط‌زیستی و افزایش روند تخریب محیط‌زیست، فرسایش خاک، تخریب جنگل‌ها و غیره که با سرعت زیادی در حال وقوع و پیشروی است و به‌موازات آن تغییرات شتابان فناوری‌ها در جهت رفاه مردم از ویژگی‌های عصر حاضر است.
وی با اشاره به اینکه محیط‌زیست، بستر توسعه و بقای زندگی و لازمه هرگونه فعالیت اقتصادی و غیراقتصادی است بر لزوم توجه و حفظ آن تأکید کرد. دکتر الماسی افزود حفاظت از محیط‌زیست، دانش، سواد و هوش مختص به خود را می‌خواهد از این منظر، آموزش محیط‌زیست، رکن اصلی پایداری و تعادل است به‌نحوی‌که در عین توسعه از محیط‌زیست سالم هم برخوردار باشیم.
وی هدف آموزش محیط‌زیست را ایجاد جامعه‌ای آگاه نسبت به محیط‌زیست و کنشگر و متعهد در مقابل مسائل آن دانست و بر اهمیت آموزش‌های رسمی محیط‌زیست و نیز آموزش‌های محیط‌زیست در مشاغل تأکید کرد. رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان در ادامه ضمن تأکید بر گسترش نقش بخش دانشگاهی در این خصوص و تشکر از برگزارکنندگان ششمین همایش ملی آموزش محیط‌زیست نسبت به تعاملات بیشتر ابراز امیدواری نمود.