سخنان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور در افتتاحیه ششمین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

دکتر محمد علی ابراهیمی – معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور: ضمن تشکر از شرکت‌کنندگان در این همایش، برگزاری این همایش را با توجه به نقش مهم محیط‌زیست، حائز اهمیت است. وی ضمن اشاره به محورهای 18 گانه همایش، نقش آن را در کیفی‌سازی رویدادهای علمی، مهم ارزیابی نمود.
دکتر محمدعلی ابراهیمی، نقش و اهمیت آموزش محیط‌زیست را از نظر بقای بشر بسیار حائز اهمیت و با ارزش دانست و بر ضرورت توجه جدی به نسل جوان و نوجوان در آموزش‌های محیط‌زیست و غنی‌سازی مباحث آموزشی، پژوهشی و فرهنگ‌سازی در این زمینه تأکید نمود. وی ضمن اشاره به‌ضرورت ایجاد گفتمان غالب در عرصه آموزش محیط‌زیست و نقش پررنگ مجموعه همایش‌های علمی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست و پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام‌نور در این حوزه، به‌طور ویژه از آقای دکتر شبیری به‌عنوان دبیر همایش و همکاران ایشان، تشکر و بر لزوم حفظ امانت محیط‌زیست و تحویل به آن آیندگان و ضرورت همیاری همه اجزای جامعه در این راستا تأکید نمود.