اصول راهنما برای یادگیری در قرن بیست‌ و یکم

نویسنده(ها): کلمنتینا آکدو، کنراد هاگس
مترجم(ها): امید کریمی، فهیمه‌السادات حقیقی