آموزش محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

معرفی کارگروه

با توجه به وضعیت محیط زیست در سال‌های اخیر به خوبی در می‌یابیم که مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از مهمترین و مؤثرترین علل تغییر رفتارهای محیط زیستی محسوب می‌شود و رشد سریع مشکلات محیط زیستی یکی از عوامل مهم تهدید کننده و خطرناک برای جوامع بشری است. این در حالی است که مسئله آلودگی محیط زیست از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز محسوب می‌شود و در ایران به قدری شدت یافته است که پایتخت این کشور به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شده است.
یکی از معضلات گریبانگیر دنیا، از جمله کشور ما مشکلات ناشی از همین وضعیت محیط زیست است که با توجه به روند رو به تخریب ابعاد مختلف محیط زیست، روز به روز بر اهمیت حفاظت از آن افزوده می شود و نقش آحاد مردم و مسئولیت اجتماعی آنها در این زمینه را پررنگ تر کرده است. مسئولیت را می‌توان به این صورت معنا کرد که انسان‌ها و سازمان‌ها باید با حساسیت و توجه نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی در هر حوزه، تعریفی خاص، بر اساس همان حوزه فعالیت دارد؛ مثلاً در حوزه شرکت‌ها به این مسئولیت به اختصار CSR می‌گویند و دارای بندهای مختلفی است؛ از جمله تعهد در قبال رعایت عدالت، تعهد در قبال نیازهای ضروری کارمندان، تعهد در قبال ارائه محصولات سالم و … .
حال آن که همانگونه که اشاره شد حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ملی و شهروندی همه شهروندان است. توجه به این امرمهم می تواند ضامن بقا ودوام حیات انسانی شود. تلاش بیشتر برای این است که بتوانند عوامل بشری آسیب زا را به حداقل برسانند.
با توجه به افزایش جمعیت و سبک زندگی امروزی انسان‌ها، تمامی رفتارها در بخش‌های مختلف اعم از اقتصاد، فرهنگ و یا محیط‌زیست بی درنگ روی زندگی سایرین و کل جامعه تاثیر می گذارد، از این رو مقوله مسئولیت اجتماعی در این کرسی یونسکو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بر همین اساس «کارگروه آموزش محیط زیست و مسئولیت اجتماعی کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست» طی سال‌های فعالیت مجموعه با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع پرداخته و برنامه‌های متنوعی را برای تقویت آن در سطح جامعه و تبیین مفاهیم آن در دست اقدام دارد.

رئیس کارگروه

سعیده کریمی - مسئولیت اجتماعی

سعیده کریمی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت محیط زیست

فعالیت‌های کارگروه

No posts found!