آموزش محیط زیست و مدیریت آلاینده ها

معرفی کارگروه

رئیس کارگروه

علی صابری - مدیریت آلاینده های محیط زیستی

علی صابری

دکترای تخصصی شیمی آلی زیستی

فعالیت‌های کارگروه

No posts found!