تماس

تلفن:

(+۹۸-۲۱) ۸۴۲۳۴۲۳۶, ۸۴۲۳۴۲۴۶

فکس:

(+۹۸-۲۱) ۸۸۸۹۵۳۲۷, ۸۸۹۱۱۷۷۱

پست الکترونیکی:

ucee@pnu.ac.ir

آدرس:

ایران، تهران
خیابان استاد نجات الهی شمالی (ویلای سابق) - نبش خیابان سپند
پلاک ۲۳۳ - ساختمان اداری دانشگاه پیام نور
طبقه چهارم