معرفی کارگروه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE)

به جای پیش بینی، آینده را می­سازیم

به همراه شما دستیابی به چشم ­انداز و اهداف عالیه را محقق خواهیم نمود:

  • بهبود فرآیندهای سازمان در زمینه HSEE
  • ارتقاء تصویر سازمان از مقاصد HSEE
  • توسعه دانش و توانمندسازی پرسنل در زمینه HSEE
  • پاسخگویی به الزامات قانونی در زمینه HSEE
  • افزایش بهره ­وری سازمان
  • استقرار و نگهداری سیستم­های مدیریتی و اخذ استانداردهای بین­ المللی
  • ارزیابی ریسک و ارائه راه حل جهت کاهش ریسک