درباره کرسی

برنامه کرسی های دانشگاه های همزاد یونسکو (UNITWIN/UNESCO)، ‌از سال ۱۹۹۲ به منظور ارتقاء همکاری های دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی در موضوعات مورد توجه یونسکو یعنی آموزش، علوم اجتماعی و طبیعی، فرهنگ و ارتباطات شکل گرفت. در واقع از طریق این شبکه، موسسات تحقیقاتی و آموزش عالی پلی بین دانشگاهیان، جوامع محلی و مدنی، تصمیم گیران و محققان  برای ایجاد روش های ابداعانه و خلاقانه برای آموزش، اشتراک اطلاعات و دانش، تحقیقات و ... ایجاد می کنند. از نظر یونسکو هدف از تشکیل این برنامه، توسعه همکاری بین دانشگاهی و به اشتراک‌گذاردن دانش در بین کشورهای مختلف است.
 این برنامه تا کنون، حدود ۷۹۳ کرسی یونسکو از ابتدا تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰ در ۱۱۴ کشور فعالیت داشته‌اند، از این بین،۲۴ کرسی از ۱۹ کشور مرتبط با موضوع آموزش محیط زیست تشکیل شده است. سهم ایران تاکنون ۱۷ کرسی یونسکو در دانشگاهها و موسسات آموزشی استقرار یافته است. کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به عنوان چهاردهمین کرسی یونسکو در ایران، ‌با ریاست دکتر سید محمد شبیری به ثبت رسیده است.
در اوایل سال ۱۴۰۰ با توجه به ارزیابی مثبت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) از فعالیت های ۴ سال گذشته کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، این سازمان طی نامه مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده، تفاهم نامه این کرسی را برای ۴ سال آینده تا آوریل ۲۰۲۵ و به ریاست دکتر سید محمد شبیری تمدید نمود.