فعالیت های پژوهشی کارگروه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE)

انجام کلیه طرح ­های پژوهشی در زمینه HSEEE از قبیل :

  • مدل سازی و طراحی مدل­ های مدیریتی در زمینه HSEE
  • انجام پرژه­ های مطالعاتی در زمینه HSEE
  • تولید محتوا و تدوین سرفصل ­های آموزشی در زمینه HSEE