تاریخچه

با توجه به ضرورت توسعه و ارتقاء دانش و فرهنگ محیط زیستی در کشور، دانشگاه پیام نور به عنوان اولین دانشگاه در ایران، از سال ۱۳۸۷ اقدام به طراحی و اجرای دوره آموزش محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین طراحی و اجرای دوره دکتری تخصصی آموزش محیط زیست در سال ۱۳۹۱ در کشور نمود. بطوریکه تا کنون بیش از ۵۰۰ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و ۴۰ دانشجوی دوره دکترا مشغول به تحصیل دارد. ضمناً در راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی این رشته، مجوز فصلنامه علمی – پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۱ اخذ و تا کنون به طور متوالی چاپ گردیده است. همچنین، گروه علمی آموزش محیط زیست در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اقدام به برگزاری جشنواره، نمایشگاه و اولین همایش ملی آموزش محیط زیست نمود. انجمن آموزش محیط زیست نیز با عضویت کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۱۳۹۴ شروع به فعالیت نموده است. با عنایت به اختصاص کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست در سال ۱۳۹۶، انتظار می رود گروه علمی آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور بتواند با همکاری دانشگاهیان، جوامع محلی و مدنی، تصمیم گیران، محققان و سایر موسسات دولتی و غیردولتی، روش های خلاقانه ای  برای آموزش، اشتراک اطلاعات و دانش، تحقیقات و ... ایجاد می کنند.