نشست ها

عنوان تاریخ نشست
برگزاری دوره‌های فرهنگی «مدیریت سبز دانشگاهی» ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور پنجشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
آموزش محیط زیست و زبان شناسی چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰
وبینار تخصصی روز کودک و محیط زیست شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰
نشست عاقبت قصه زمین چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
نشست ضرورت ایجاد رفتار مسئولانه در مصرف انرژی ساختمان‌ها و ارائه راهکارهای آن پنجشنبه, ۵ تير ۱۳۹۹
نشست نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی و رسیدن به توسعه پایدار پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
نشست توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر آموزش‌های پایدار مدیریت پسماند (ویژه هفته محیط زیست) پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
نشست کرونا و محیط‌زیست، تهدیدها و فرصت‌ها (ویژه هفته جهانی محیط‌زیست) سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
نشست تنوع زیستی / فراخوان مقابله با انقراض فزاینده گونه‌ها و تخریب طبیعت(ویژه هفته جهانی محیط‌زیست) دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
نشست تربیت محیط‌زیستی کودکان ۷ تا ۱۲ سال با رویکرد آموزش پایدار مدیریت پسماند پنجشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
نشست مجازی آسیب شناسی کرونا بر محیط‌زیست پنجشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
نشست مجازی تربیت محیط‌زیستی کودکان زیر هفت سال با رویکرد آموزش پایدار مدیریت پسماند پنجشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
نشست مجازی بررسی عوامل عدم موفقیت در پایداری مفاهیم آموزش های محیط‌زیستی در سال‌های اخیر پنجشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
نشست مجازی مدیریت ریسک، ابزاری برای کاهش پیامدها و افزایش قابلیت بازگشت‌پذیری در رویدادهای محیط‌زیستی يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی ارائه راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۸
برند جهانی شهر یادگیرنده یونسکو (چگونگی فرآیند پیوستن به این جامعه جهانی)- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
آشنایی با مدیریت پسماندهای جزء ویژه خانگی- جشنواره ملی آموزش محیط¬زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی شناخت بیشتر نقش سموم ناشی از دفن پسماند در حیوانات و پرندگان و ارائه راهکارهای از بین بردن سموم در طبیعت- جشنواره ملی آموزش محیط¬زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی شناخت بیشتر نقش سموم ناشی از دفن پسماند در حیوانات و پرندگان و ارائه راهکارهای از بین بردن سموم در طبیعت- جشنواره ملی آموزش محیط¬زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی آشنایی با اصول و مبانی حفاظت از محیط‌زیست ویژه سرگروه‌های کتاب درسی زمین‌شناسی و انسان و محیط‌زیست وزارت آموزش‌وپرورش - جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی آشنایی با اصول شناسایی، تیمار، درمان و رهاسازی پرندگان شکاری در طبیعت- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی تکنیک‌ها و الگوهای انگیزشی در فعالیت‌های داوطلبانه- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی بهره‌گیری از رویکردهای نوین در آموزش محیط‌زیست (ارائه تجارب برنامه ملی صیانت از منابع آب و محیط‌زیست)- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی ارائه راهکارهای صرفه‌جویی در حوزه آب و انرژی- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی آشنایی با نقش ورزش در آموزش محیط‌زیست- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی آموزش محیط‌زیست به افراد با نیازهای ویژه، چالش‌ها و فرصت‌ها- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی آموزش سلامت محیط‌زیستی، رویکردی جهانی برای حفظ سلامت انسان و محیط- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸
نشست مجازی اقتصاد چرخشی و آموزش محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آموزش محیط‌زیست در سند الگوی پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آموزش محیط‌زیست و حفاظت مشارکتی (تجربه مدیریت زیست بومی تالاب‌ها)- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آشنایی با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط‌زیست انسانی- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی نقش زنان در حفاظت از محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آشنایی با استراتژی‌های نوین در مدیریت پسماند- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آموزش محیط‌زیست و مدیریت سبز دانشگاهی- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آشنایی با مفاهیم مدیریت و تجارت کربن در محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آموزش محیط‌زیست و شهر یادگیرنده- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی آموزش محیط‌زیست و هنرهای تجسمی- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی Mind Mapping و آموزش محیط‌زیست - سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی فناوری‌های نوین در آموزش محیط‌زیست - سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی گردشگری و آموزش محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مجازی طراحی آموزشی در محیط‌زیست -سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست هم‌اندیشی و بررسی مطالعات تنوع زیستی به‌منظور پهنه‌بندی مدیریت زیست‌بومی تالاب خورخوران دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نشست الکترونیکی مقایسه تغییرات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با ویرایش ۲۰۰۴ پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶
نشست الکترونیکی آموزشی تأسیسات و خدمات شهری پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶
نشست هم‌اندیشی، ایده‌پردازی و مشورت ساختاریافته به منظور ایجاد و ارتقاء قطب ملی آموزش محیط‌‌زیست سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
آسیب شناسی هوشیار سازی اجتماعی نسبت به محیط زیست و مسائل آن در ایران شنبه, ۳ شهريور ۱۳۹۷
نشست تخصصی و آموزشی تبادل تجربیات مدیریت مشارکتی در چارچوب برنامه انسان و کره مسکون - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶
نشست هم اندیشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با گروه فقه محیط زیست جامعه المصطفی العالمیه قم شنبه, ۹ دى ۱۳۹۶
نشست معرفی کرسی آموزش محیط زیست در حضور گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو شنبه, ۴ اسفند ۲۰۱۷
زمانبندی کنترل پروژه،‌‌ تکمیل طرح چارت سازمانی سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
پیگیری پیشرفت دومین همایش ملی آموزش محیط زیست. بررسی مقدماتی طرح کنترل مدیریت پروژه دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
فازبندی طرح کنترل پروژه،‌ شرح خدمات،‌ تکمیل طرح چارت سازمانی چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
طراحی و سازماندهی همایش ملی آموزش محیط زیست يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶
استخراج کلیه فعالیتها، طراحی فاز صفر چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶
طراحی ابتدایی مدیریت پروژه چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
ارایه توضیحات در خصوص روند پیشرفت پروژه سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
هماهنگی، بررسی پیشرفت ، تعیین چارت، طراحی مدیریت پروژه يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
تطبیق و بازبینی مفاد پروپوزال و توافق نامه دانشگاه و یونسکو يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶
هماهنگی، بررسی پیشرفت تعیین چارت، طراحی مدیریت پروژه دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
معرفی ، تعیین هدف و مسیر حرکت کرسی آموزش محیط زیست یونسکو شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
نشست تخصصی با معاونین سازمان مدیریت پسماند شهر تهران دوشنبه, ۱۲ تير ۱۳۹۶