نشست مجازی آشنایی با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط‌زیست انسانی- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر لادن رضی کردمحله

در این نشست، مبحث آشنایی با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط‌زیست انسانی ارائه گردید. اسناد بالادستی حفاظت از محیط‌زیست معرفی شد که شامل اصل ۵۰ قانون اساسی و افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی محیط‌زیست ایران و سیاست‌های کلی محیط‌زیستی ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشند که همگی بر روی حفاظت از محیط‌زیست و گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط‌زیستی جامعه تأکید دارند. به‌طورکلی این قوانین شامل ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، قوانین مرتبط با آلودگی آب‌وهوا و خاک و قوانین مرتبط با مدیریت پسماند می‌شود. در سطح بین‌المللی نیز به کنوانسیون‌های متعددی از قبیل کنوانسیون تغییر آب‌وهوا کیوتو و کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه اوزون، شیوه‌نامه واردات و صادرات پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون بازل اشاره شد.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸