فعالیت های آموزشی کارگروه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE)

برگزاری دوره­ های تخصصی در زمینه HSEE از قبیل:

  • مدیریت HSEE
  • مدیریت HSE-MS
  • ارزیابی و مدیریت ریسک
  • دوره ­های ایمنی و آتش نشانی در سطوح مختلف
  • دوره آنالیز حوادث
  • دوره ایمنی ماشین­ آلات
  • دوره HSEE کارگاه ­های ساختمانی
  • دوره نرم ­افزارهای مختلف در زمینه HSEE