هدف های کرسی

امروزه کلید موفقیت، بقا و توسعه همه جانبه  جوامع  جهانی در حفظ محیط زیست نهفته است. محیط زیست جوامع با رویکرد های مختلف منابع زیر زمینی، آب و هوا، جنگل ها و مراتع، ..... در پیوند بومی، منطقه ای و جهانی قرار دارند که حفظ و توسعه آن تلاش، آگاهی، آموزش ملی و بین المللی را نیاز دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، یونسکو به عنوان مشعلدار فعالیت های بین المللی، حل مشکلات محیط زیستی ایران را از طریق کرسی آموزش محیط زیست و سایر کرسی های مرتبط پیگیری می کند. کرسی آموزش محیط زیست ایران با رویکرد پژوهشی، آموزشی و فرهنگ سازی، در صدد تحقق اهداف زیر می باشد:

  1. ارتقاء جایگاه ملی آموزش محیط زیست از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهشی
  2. شناسایی و همکاری با موسسات ملی و بین المللی، سازمان های تخصصی تحقیق و توسعه، انجمنهای مردم نهاد، پژوهشگران محیط زیست، سازمان های دانش بنیان و کرسیهای مختلف یونسکو در ایران و منطقه
  3. تعریف و انجام طرح های آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف محیط زیست
  4. همکاری با سایر کرسی ها ی یونسکو در سطح ملی و بین المللی از طریق  نشست، پذیرش و اجرای برنامه های آموزشی آنها و تبادل سخنران، مدرس، دانشجو و پژوهشگر با آن ها
  5. توسعه و ارتقاء فرهنگ، ا خلاق و ارزش های  زیست محیطی جهت حفظ محیط زیست
  6. ایجاد و گسترش دوره های بین رشته ای آموزش محیط زیست  دانشگاهی به صورت  مشترک در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و ایجاد فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی آموزش محیط زیست
  7. برگزاری همایش و جلسات همفکری و هم اندیشی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
  8. اعزام دانشجو و پژوهشگر به کارگاه های عمومی و تخصصی یونسکو جهت تبادل تجربه و هم افزایی علمی
  9. ترویج سواد معتبر زیست محیطی از طریق انتشار مجله، کتاب و خبر نامه و تولید محتوای الکترونیکی
  10. ایجاد قطب ملی آنلاین آموزش محیط زیست