هماهنگی، بررسی پیشرفت ، تعیین چارت، طراحی مدیریت پروژه

   در این جلسه:

  • اهداف و فعالیتهای پروپوزال و توافقنامه پس از بررسی و بازبینی دوباره با اصلاحاتی مورد تایید اعضا قرار گرفت.
  • با مشخص شدن تعداد جامعه آماری با تفکیک (دوره، جنسیت، منطقه و ...) مقرر گردید نمونه مورد هدف مناسبی توسط کارگروه تعیین شود.
تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶