نشست مجازی آشنایی با اصول و مبانی حفاظت از محیط‌زیست ویژه سرگروه‌های کتاب درسی زمین‌شناسی و انسان و محیط‌زیست وزارت آموزش‌وپرورش - جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر هومن بهمن پور

هدف از این دوره ارایه آموزه‌های کلیدی محیط‌زیست ویژه سرگروهان کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» است. در این محتوا، به شکل خلاصه و گویا ۷ فصل این کتاب موردبررسی قرارگرفته و مهم‌ترین نکاتی که لازم است تا آموزگار در ارایه مطالب درسی به دانش‌آموزان مدنظر رعایت کند، مورداشاره قرارگرفته است.

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸