نشست هم اندیشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با گروه فقه محیط زیست جامعه المصطفی العالمیه قم

روز شنبه نهم دی ماه ۹۶ نشست مشترکی با حضور رییس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور در دفتر گروه فقه محیط زیست جامعه المصطفی العالمیه قم برگزار گردید.
در این نشست مشترک، دکتر سید محمد شبیری، رئیس کرسی آموزش محیط زیست، به معرفی کرسی، بیان هدف ها و برنامه‌های آن پرداخت.
همچنین گروه فقه محیط زیست جامعه المصطفی العالمیه توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر برجی معرفی گردید و در ادامه نیز توضیحاتی در مورد دانشنامه اسلامی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط ایشان ارائه شد.
موضوعات همکاری مشترک از جمله:

  • حمایت و پشتیبانی فقهی جامعه المصطفی به منظور ارائه‌ی مبانی آموزش محیط زیست از دیدگاه اسلام به منظور توسعه ی فعالیت‌های آموزشی مطابق با فرهنگ اسلامی در کشور
  • همکاری کرسی آموزش محیط زیست در بخش «موضوع شناسی فقهی مسائل محیط زیستی» با جامعه المصطفی
  • مشارکت کرسی در معرفی و تدوین مدخل‌های مورد نظر در دانشنامه‌ی اسلامی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
در نهایت مقرر شد موارد همکاری و مشارکت دو جانبه در قالب یک تفاهم نامه تدوین گردیده و به امضای طرفین برسد.

تاریخ نشست: 
شنبه, ۹ دى ۱۳۹۶