نشست مجازی آموزش سلامت محیط‌زیستی، رویکردی جهانی برای حفظ سلامت انسان و محیط- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر شروان شعاعی

هدف اصلی این نشست توجه به اثرات تغییر اقلیم بر روی سلامت جامعه بود. تغییر اقلیم و اثر گلخانه‌ای توضیح داده شد و آماری از افزایش دما به همراه بالا رفتن میزان مرگ‌ومیر و از دست رفتن ساعات کاری به دلیل آن ارائه شد. آمار بار بیماری‌های کشور و میزان مرگ ناشی از آلاینده‌های هوا در آن، نشان داده شد. تأکید بر نقش آموزش محیط‌زیست به همراه معرفی یک مدل موفق برای ارتقای سلامت در کرمان، بخش پایانی این نشست را به خود اختصاص داد.

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸