نشست مجازی نقش زنان در حفاظت از محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر اکرم سلطان‌پور

در این نشست توضیحاتی در زمینه نقش زنان در حفاظت از محیط‌زیست ارائه‌ شد. مطالب در دو بخش کلی ضرورت توجه به مبانی آموزش زنان و آموزش حفاظت از محیط‌زیست به زنان دسته‌بندی شدند. تمامی افراد علی‌الخصوص زنان، بایستی در خصوص حفاظت از محیط‌زیست حساس باشند. پیامدهای پرورشی زنان باعث افزایش روحیه اعتمادبه‌نفس آنان و ایجاد شجاعت جهت تصمیم‌گیری‌ها و بالا رفتن توانایی‌های آنان در رفع مشکلات محیط‌زیستی و جلب نظر مسئولان جهت گسترش مشارکت زنان در پی افزایش سطح سواد و آگاهی آنان می‌باشد. تأکید ضرورت آموزش از حفاظت محیط‌زیست به زنان به این دلیل است که اولاً نیمی از جمعیت هر سرزمین را زنان تشکیل می‌دهند ثانیاً زنان مربیان نسل آینده می‌باشند. لذا این آموزش‌ها منجر به یک زندگی عادلانه برای خود آن‌ها و خانواده ایشان و افزایش توانایی جهت مشارکت در تصمیم‌گیری اجتماعی برای حل مسائل محیط‌زیستی می‌شود.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸