آسیب شناسی هوشیار سازی اجتماعی نسبت به محیط زیست و مسائل آن در ایران

در راستای تحقق اهداف کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و به ­منظور ارتقاء شبکه ملی آموزش محیط­زیست، نشست تخصصی در ساعت ۹:۳۰ با موضوع " آسیب شناسی هوشیار سازی اجتماعی نسبت به محیط زیست و مسائل آن در ایران" با حضور تعدادی از مسئولین سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و شهرستانها در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳ در دانشگاه پیام نور برگزار گردید. هدف از این نشست کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش های علمی صورت گرفته در زمینه مدیریت پسماند و جلوگیری از تکرار و صرف هزینه های مضاعف و هدر رفت سرمایه های ملی می باشد. در این نشست، نتایج پژوهش های آسیب شناسی مدیریت پسماند در ۱۱ استان توسط خانم دکتر حسین زاده ارائه و سپس راهکارهای اجرایی در زمینه هوشیار سازی اجتماعی که در بعضی از مناطق تهران توسط ایشان و همکارانشان عملیاتی شده بود، معرفی گردید. در ادامه، ضمن پرسش و پاسخ، شیوه های مشارکت مردمی و تجارب موجود در زمینه های مذکور توسط حاضرین در جلسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نشست فوق در ساعت ۱۱:۳۰ با تاکید بر همکاری کلیه اعضاء در نشست های آتی خاتمه یافت.

تاریخ نشست: 
شنبه, ۳ شهريور ۱۳۹۷