نشست تخصصی با معاونین سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

تاریخ نشست: 
دوشنبه, ۱۲ تير ۱۳۹۶