نشست مجازی شناخت بیشتر نقش سموم ناشی از دفن پسماند در حیوانات و پرندگان و ارائه راهکارهای از بین بردن سموم در طبیعت- جشنواره ملی آموزش محیط¬زیست

مدرس: دکتر غلامرضا کیامرزی

دراین نشست به نقش پسماندها در ارتباط با کاهش جمعیت پرندگان شکاری در معرض خطر انقراض و ارائه راهکارهای آموزشی و حفاظتی گونه‌هایی از پرندگان شکاری به‌طور اختصاصی از لاشه‌های جانوران تلف‌شده در طبیعت تغذیه می‌کنند مانند انواع لاشخورها، پرداخته شد.

همچنین گونه‌هایی دیگر از پرندگان شکاری که علاوه برشکار کردن جانوران، از لاشه‌ها نیز تغذیه می‌کنند مانند عقاب استپی؛ عقاب شاهی و کورکورها، معرفی شدند. این پرندگان ممکن است در مسیر مهاجرت به صورت گروهی دیده شوند و بر روی لاشه‌ها به صورت گروهی تغذیه کنند. عدم مدیریت صحیح پسماند می‌تواند باعث تجمع و تغذیه گروهی یا فردی این پرندگان شکاری شود.

انواع پسماندهای رهاشده در طبیعت عوارضی مانند مسمومیت‌های مختلف، بروز انواع بیماری‌ها و مرگ در پرندگان شکاری لاشه خوار را به دنبال داشته باشد.

 

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸