نشست مجازی آشنایی با مفاهیم مدیریت و تجارت کربن در محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر سمیه عریان

در این نشست الکترونیکی، توضیحاتی در زمینه سرفصل‌هایی به شرح ذیل برای فراگیران ارائه گردید:

  • علل و پیامدهای تغییر اقلیم
  • تعاریف و مفاهیم پایه مدیریت کربن
  • جایگاه موضوع مدیریت کربن در قوانین، آیین‌نامه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی
  • مکانیسم‌های مالی و بازار محور تحت کنوانسیون مانند CDM، NAMAs، GCF، AF، GEF، JCM
  • مکانیسم‌های غیر بازار محور تحت کنوانسیون مانند CTCN، CB، H2020
  • سیاست‌گذاری کربن: سیاست‌ها، راهبردها، برنامه عملیاتی و ...
  • ممیزی کربن: استانداردهای مرتبط، MRV، گزارش موجودی انتشار، پایش، ردپای کربن، ارزیابی چرخه حیات و...
  • مهندسی کربن: بازیابی کربن، جذب و ذخیره‌سازی کربن، تکنولوژی‌های پاک
تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸