نشست مجازی تکنیک‌ها و الگوهای انگیزشی در فعالیت‌های داوطلبانه- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: مهندس شاهد شعاعی

در این نشست به تعریف کار داوطلبانه و ویژگی‌های آن پرداخته شد. کار داوطلبانه به‌عنوان کاری شناخته می‌شود که می‌تواند سبب پیشرفت در توانمندی‌های شخص و رشد در روابط باشد. داوطلبان بسته به ویژگی‌های شخصیتی خود و ماهیت فعالیت داوطلبانه، به انواع گوناگونی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ اما در مورد تمامی آن‌ها مهم این است که بتوان انگیزه این افراد را برای انجام فعالیت‌های داوطلبانه حفظ کرد و حتی بالا برد.

برای ایجاد و حفظ انگیزه، شناخت نسبی شخصیت داوطلب و همچنین شناخت نیازهای سازمان بسیار مهم است. تهیه شرح وظایف، برگزاری آموزش‌های موردنیاز اولیه و آموزش‌های افزایش مهارت، تشریح موانع کار، نظارت و ارزیابی و قدردانی از عملکرد داوطلبین می‌تواند تأثیر بسیاری برانگیزش بیشتر داوطلبین شود. انعطاف‌پذیری در مدیریت فعالیت‌های داوطلبانه، همفکری و نظرخواهی از داوطلب و تأکید بر مأموریت‌های سازمان، نکات بسیار کلیدی برای حفظ داوطلب می‌باشند. وضعیت محیط‌زیست امروزه در جهان، نیاز به جلب داوطلب و ایجاد انگیزه‌های بالا در آنان دارد.

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸