نشست مجازی آشنایی با استراتژی‌های نوین در مدیریت پسماند- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر مژده صابری صحنه

در این نشست در زمینه آشنایی با استراتژی‌های نوین در مدیریت پسماند توضیحاتی ارائه گردید. عدم توجه به مدیریت پسماندها منجر به ایجاد زیان‌های اقتصادی، از بین رفتن منابع و ایجاد آلودگی‌های محیط‌زیستی می‌گردد. راه‌حل این مشکل ساده است، یعنی تغییرات کوچک در نحوه زندگی ما می‌تواند باعث تولید زباله کمتری شود. جوامع، دولت‌ها و مشاغل نوآور در دنیا برنامه‌های موفقی را برای کاهش و به صفر رساندن تولید زائدات به اجرا گذاشته‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره شد:

  • طرح دولت‌های محلی برای محدود کردن زائدات تولیدی
  • پارک‌های بازیافت منابع
  • گسترش مسئولیت تولیدکنندگان زائدات‌‌
  • خریداری ارجح با ملاحظات محیط‌زیستی
  • طراحی بسته‌بندی محصولات
  • رویکردهای جامع به مشاغل بدون زائدات
تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸