وبینار تخصصی روز کودک و محیط زیست

 کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست با همکاری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور به مناسبت روز کودک و محیط زیست با حضور خانم دکتر زهرا شعرا اقدام به برگزار وبینار تخصصی نموده است. این وبینار در ساعت ۱۹:۰۰ مورخ  ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ بصورت آنلاین به آدرس http://webconf.pnu.ac.ir/ucee برگزار می شود.

تاریخ نشست: 
شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰