نشست تخصصی و آموزشی تبادل تجربیات مدیریت مشارکتی در چارچوب برنامه انسان و کره مسکون - دومین همایش ملی آموزش محیط زیست

نشست تخصصی آموزشی تبادل تجربیات مدیریت مشارکتی در چارچوب برنامه انسان و کره مسکون (ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره) درحاشیه ی دومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست توسط کرسی یونسکو در آموزش ‏محیط زیست و با تسهیلگری انجمن دامون در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴در دانشگاه پیام نور برگزار شد. کارگاه در سه بخش مروری بر مفاهیم و تحلیل‌های مدیریت ‏مشارکتی و ذخیره­گاههای زیستکره، ارائه و بررسی تجارب موجود در مدیریت مشارکتی و بحث و بررسی و با حضور نمایندگان سازمان‌های دولتی، انجمن‌های ‏غیردولتی، دانشگاهیان و فعالان حوزه محیط­زیست با هدف زمینه یابی اجرایی شدن برنامه حفاظتی از ذخیره­گاههای زیست­کره در ایران اجرا گردید.‎

بخش اول: مروری بر مفاهیم و تحلیل‌های مدیریت مشارکتی و ذخیره گاه‌های زیستکره
-ارائه مفهوم و اهداف برنامه انسان و کره مسکون (خانم دکتر مهین گزانی) ‏
-معرفی رویکرد مدیریت و زون‌بندی در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (آقای دکتر علی بالی)‏
-مروری بر انگیزه‌ها و زمینه جلب مشارکت برای حفاظت از طبیعت در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (آقای مهندس بهرام زهزاد)‏
-چالش‌های مدیریت فرابخشی سرزمین در ایران (آقای دکتر فرزام پوراصغر)‏
-گردشگری پایدار در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره (خانم دکتر زهرا قلیچی پور)‏
-جمع‌بندی (خانم مهندس شیرین ابوالقاسمی)‏

بخش دوم: ارائه و بررسی تجارب موجود در مدیریت مشارکتی
-ارائه تجارب قرق‌های اختصاصی استان یزد (آقای مهندس مهدی تیموری)‏
-مروری بر تجارب مدیریت جامعه بنیاد پیرامون پارک ملی نایبند، منطقه عسلویه (انجمن سنستا)‏
-سازگاری و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی در ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا (انجمن پایشگران محیط‌زیست ایران، پاما)‏
-فعالیت‌ها و چالش‌های مدیریت مشارکتی مراتع (قرق بهاره) منطقه حفاظت‌شده سبزکوه (انجمن جوانان حافظ زمین، دامون)‏
-جزییات حفاظت مشارکتی خرس سیاه آسیایی با رویکرد بهبود معیشت محلی (انجمن حافظان بدون مرز)‏

بخش سوم: جمع‌بندی و استخراج درس‌آموخته‌ها
جمع‌بندی درس‌آموخته‌ها در شش محور ظرفیت‌سازی و آموزش، مدیریت و زون‌بندی، قوانین و مسائل حقوقی، برندینگ، جوامع محلی، همکاری‌های بین‌بخشی ‏و در سه سطح محلی، ملی و بین‌المللی صورت گرفت تا نقاط ضعف وقوت، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در ایران شناسایی شود‎.
مباحث مطرح‌شده آغازی برای سلسله نشست‌های تحلیلی بر روی این موضوع خواهد بود‎.

تاریخ نشست: 
چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶