نشست الکترونیکی مقایسه تغییرات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با ویرایش ۲۰۰۴

در این نشست آموزشی که به‌صورت الکترونیکی توسط کرسی یونسکو در آموزش ‏محیط‌زیست و با همکاری انجمن آبادگران زیست پایدار عصر اندیشه برگزار شد، به بررسی ویژگی‌های خانواده استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ پرداخته شد. آنچه از پیش‌نویس ISO 14000/2015 مشخص است این است که کمیته فنی ISO/TC207 آن به این باور رسیده است که باید سازمان‌ها به‌سوی مدیریت کیفیت جامع حرکت کنند. لذا در آخرین ویرایش این استاندارد هم‌سویی با سایر سیستم‌های مدیریتی دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که سازمان‌ها نسبت به سیستم‌های مدیریت محیط‌زیستی نیز دید استراتژیک پیداکرده و جهت ارتقاء آن به یک سیستم مدیریت کیفیت فراگیر اهتمام ورزند. ازاین‌رو در این نشست به تفاوت‌های ویرایش ۲۰۱۵ نسبت به ویرایش ۲۰۰۴ در زمینه‌های مدیریت ریسک، مدیریت محیط‌زیستی استراتژیک، حفاظت از محیط‌زیست، عملکرد محیط‌زیستی، چرخه حیات، ارتباطات و مستندات اشاره گردید.

تاریخ نشست: 
پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶