نشست نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در بهینه‌سازی مصرف انرژی و رسیدن به توسعه پایدار

این نشست با هدف آموزش فرهنگ مصرف انرژی در راستای اهداف توسعه پایدار و بررسی روش های مختلف بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ها توسط خانم دکتر آزیتا بهبهانی نیا، دکتری مهندسی محیط زیست عضو کارگروه مصرف انرژی کرسی  و برای گروه‌های مخاطب کارشناسان صنعت برق، دانشجویان محیط زیست و سایر علاقه مندان از طریق سامانه مجازی LMS برگزار شد. نقش فرهنگ سازی در صرفه جویی انرژی، نقش رسانه ها در آموزش مصرف بهینه انرژی، راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف انرژی، بررسی نقش انرژی های تجدیدپذیر در راستای حفظ ذخایر انرژی و بررسی موارد هدر رفت انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی  و روش های کاربردی جهت کاهش هدررفت انرژی، سرفصلهای این نشست تخصصی را تشکیل دادند.

تاریخ نشست: 
پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۹