نشست تربیت محیط‌زیستی کودکان ۷ تا ۱۲ سال با رویکرد آموزش پایدار مدیریت پسماند

این نشست با هدف آشنایی مخاطبان با تربیت محیط زیستی نوجوانان با رویکرد آموزش پایدار مدیریت پسماند توسط خانم دکتر زهرا شعرا، مشاور تربیتی کودک و نوجوان و مدرس دانشگاه از طریق سامانه مجازی LMS برگزار شد. در انتهای نشست، جلسه پرسش و پاسخ سخنران نشست و شرکت کنندگان برگزار شد.

تاریخ نشست: 
پنجشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹