طراحی و سازماندهی همایش ملی آموزش محیط زیست

در این جلسه با توجه به اخذ مجوز برگزاری دومین همایش ملی آموزش محیط زیست از سوی دانشگاه پیام نور در راستای کرسی آموزش محیط زیست موارد زیر مطرح و مصوب گردید:

  • جناب آقای دکتر سید محمد شبیری به عنوان دبیر همایش و سرکار خانم دکتر مژده صابری صحنه به سمت مدیر کمیته اجرایی دومین همایش ملی آموزش محیط زیست انتخاب شدند.
  • تاریخ برگزاری همایش ۴ و ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ در سالن همایش های سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور انجام شود.
  • محورهایی همایش در راستای کرسی آموزش محیط زیست برای فراخون مقالات پیشنهاد شد و مقرر گردید از نظرات دیگر افراد برای تکمیل محورها استفاده شود.
  • اسپانسرها و حامیان دومین همایش ملی آموزش محیط زیست شناسایی و مشخص شد و مصوب گردید که در اسرع وقت مکاتبه لازم انجام شود
  • اعضای کمیته علمی همایش شناسایی و مشخص شد و مقرر گردید در اسرع وقت مکاتبه های لازم صورت پذیرد.
  • مقرر شد برای اخذ IP از دانشگاه برای تخصیص سایت همایش مکاتبه انجام شود.
  • جناب آقای رامین برای طراحی لوگو و سایت همایش پیشنهادهای لازم را ارائه دهند.
تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶