نشست مجازی اقتصاد چرخشی و آموزش محیط‌زیست- سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: مهندس نازی آهنگر پرتوی

این نشست با پرداختن به تفاوت اقتصاد خطی با اقتصاد چرخشی آغاز گردید و در ادامه، اصول، مدل‌های تجاری چرخشی و مفاهیم مرتبط با آن بیان گردید. بخش دوم به اهمیت آموزش در این زمینه نه‌تنها برای کارآفرینان بلکه برای همه مردم تأکید گردید و در پایان نشست در مورد وضعیت بین‌المللی اقتصاد چرخشی توضیحاتی ارائه شد.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸