استخراج کلیه فعالیتها، طراحی فاز صفر

در این جلسه:

  • کلیه فعالیتهای پروژه در فازهای متفاوت براساس پروپوزال و توافق نامه استخراج شد. و مقرر گردید برای بهینه سازی در اختیار اعضا و برخی از صاحبنظران قرار گیرد تا پیشنهادهای لازم ارائه شود.
  • شرح خدمت کرسی و بررسی سیستم گزارش دهی توسط حاضرین در جلسه مشخص شد و برای نهایی شدن آن مصوب گردید تا از نظرات برخی افراد استفاده شود.
تاریخ نشست: 
چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶