برند جهانی شهر یادگیرنده یونسکو (چگونگی فرآیند پیوستن به این جامعه جهانی)- جشنواره ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: دکتر نسرین فخری

در این نشست ضمن معرفی برند جهانی شهر یادگیرنده یونسکو، مطرح شد که بنا بر آمارهاي جهاني، جمعيت شهري در حدود ٣.٥ ميليارد نفر از جمعيت جهاني را تشكيل می‌دهد كه پیش‌بینی می‌شود اين جمعيت به رقمي معادل ٥ ميليارد نفر تا ده سال آينده برسد. از اين منظر تمركز و اقدام بر رفع معضلات و چالش‌های شهري جهت دستيابي به رفاه و پيشرفت برحسب اولویت‌های ملي ضروري می‌نماید. بدين ترتيب برند جهاني شهر يادگيرنده يونسكو فرصتي را فراهم می‌نماید تا شهرها در ارتباط با يكديگر بتوانند به راهكارهايي به‌منظور رفع چالش‌های مشابه دست يابند.

تاریخ نشست: 
يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸