نشست مجازی آسیب شناسی کرونا بر محیط‌زیست

این نشست با هدف شناخت تاثیرات طغیان بیماری کووید ۱۹ بر محیط‌زیست به همراه شناسایی چالشها، تهدیدها و فرصت‌ها برای گروههای مخاطب افراد جامعه و کنشگران محیط‌زیست از طریق سامانه مجازی LMS دانشگاه توسط خانم دکتر لادن رضی کرد محله عضو کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست، برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست، ضمن آشنایی با آشنایی با بیماری کووید ۱۹ و اثرات طغیان این بیماری بر محیط‌زیست با چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای محیط‌زیستی دوران شیوع این ویروس، آشنا شدند. در انتهای جلسه، نشست پرسش و پاسخ سخنران نشست و شرکت‌کنندگان برگزار شد.

تاریخ نشست: 
پنجشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹