نشست مجازی Mind Mapping و آموزش محیط‌زیست - سومین همایش ملی آموزش محیط‌زیست

مدرس: خانم دکتر فاطمه پرسته قمبوانی

در این نشست، ابتدا ضمن توضیح در خصوص مفهوم نقشه ذهنی و قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن، به نقش نقشه ذهنی در مباحث آموزشی اشاره شد. سپس ترسیم نقشه ذهنی به دو صورت دستی و با استفاده از نرم‌افزار برای مخاطبین آموزش داده شد و پس‌ازآن نقشه ذهنی ترسیم‌شده در خصوص آموزش محیط‌زیست معرفی گردید. این نقشه ذهنی در پنج حوزه آب، خاک، هوا، انرژی و تنوع زیستی آماده‌شده و مطالبی همچون تعاریف هر حوزه، آلودگی‌های مربوطه، معرفی مجلات علمی معتبر، سازمان‌های معتبر، نهادها و انجمن‌های مرتبط و غیره را معرفی کرده است؛ ضمن اینکه امکان دسترسی آسان را برای دانشجویان، محققین و علاقه‌مندان این حوزه‌ها فراهم می‌آورد. هدف از آماده کردن نقشه ذهنی فوق، آشنا نمودن و راهنمایی افراد در زمینه‌های تخصصی حوزه‌های آب، خاک، هوا، انرژی و تنوع زیستی، ایجاد اشتیاق در افراد و تسهیل جستجو در سایت‌های علمی، ارتقاء سطح آگاهی و دانش افراد و قرار دادن مطالب کلیدی برای تحقیق در حوزه‌های مذکور می‌باشد.

تاریخ نشست: 
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸